Fiskforskning

Fiskforskning i Hornavan / Akkelisjaure

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vi håller på att starta upp ett forskningsprojekt om laxfiskarnas ekologi i stora sjöar i norrlands inland. Bland annat försöker vi ta reda på varför de mest småvuxna sikbestånden (typ sellak)

håller på att försvinna i många regleringsmagasin och hur detta påverkar våra öring/rödingbestånd.

En del i projektet är att vi samlar in magprover från öring/röding i ett stort antal sjöar, och nu är vi intresserade av att få in prover av röding och öring i alla storlekar från Hornavan och Akkelisjaure. Det vi är intresserade av från fiskarna är först och främst magsäcken (för att titta på innehållet) och skallen (otoliter för åldersläsning).

Fiskar du i Hornavan/Akkelis och vill bidra till en bättre förståelse av vad som händer i våra reglerade sjöar? Gör då så här;

*   Lägg magen från din fisk (och helst också skallen) i en plastpåse. I samma påse lägger du också en papperslapp där du skrivit (med blyerts) art, sjö, fiskens längd (mätt från nosspets till bakkant på stjärtfenan i dess naturliga läge dvs inte med ihopvikt stjärtfena), fångstdatum och eventuellt vikt om du har den. Exempel:

Röding
Hornavan 21/7 2017
54 cm
(1,4 kg)

Lägg påsen med prover och papperslapp/i frys och hör av dig till mig så organiserar vi hämtning av proverna vid överenskommet tillfälle. Som en symbolisk ersättning för material etc. betalar vi 25 kr per prov.

Från Röding i Hornavan är vi dessutom intresserade av att få in fjällprov (+mage och skalle) från några rödingar. Om du kan tänka dig att ta prover på röding i Hornavan får du därför gärna höra av dig i förväg (om du vet att du kommer att fiska eller har fisk i frysen) så kan jag informera om hur fjällprovtagningen ska göras (tar ungefär 30 sekunder). Alla prover (mage, skalle, fjäll) kan tas antingen direkt efter fångst eller när infryst fisk tinas upp.

Mina kontaktuppgifter är:

Gunnar Öhlund
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet
Telefon: 070-2131006
e-post: gunnar.ohlund@umu.se

Vänliga hälsningar,
Gunnar Öhlund

Kommentarer inaktiverade.