Regler o info ÖLM 2023

Regler:
Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLM) följer i princip de regler som används vid trolling- SM och andra större
tävlingar.
Kaptensmöte, start och målgång: Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag
skall delta.
Kaptensmöte start målgång invägning
Torsdag 07.00 08.00 17.00 17.30
Fredag 07.00 07.30 17.00 17.30
Lördag 07.00 07.30 16.00 16.30
Tävlingstid startas och avslutas med signalskott. Fyra timmar räknas som hel dag och fullständig tävling.
Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även skall informeras om behov av assistans.
Startbrickor utlämnas vid skepparmöte.
En bricka fästs på fångstpåsen (ÖLM:s utdelade påse) som överlämnas till ÖLM:s funktionär vid ångbåtsbryggan efter
målgång innan båten förtöjs .
Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför start/mållinje.
En bricka hängs upp på tavlan vid scenen,om ingen fisk har fångats hängs bägge brickorna upp på tavlan vid scenen.
Senast 30 min efter avslutad tävlingstid
Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen beslutar om övriga passagerare. Det är
förbjudet att landstiga under pågående tävling.
Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön och tio beten, det är också tillåtet att använda både
djupparavan och sidoparavan.
Max 10 spön/rullar får finnas i båten . OBS : Pulkor ska ha flagga
Betesfisk:
Förutom det tidigare förbudet mot att använda levande fisk som bete regleras nu även användandet av döda beten.
De måste vara fångade i samma vattenområde som de sedan används som bete i. Jordbruksverkets nya regler
gäller från och med januari 2015.
Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs. släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara
krokad i munnen. Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45 cm med ovikt / öppen stjärtfena
för öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och
registreras i samband med invägningen.
Fiskmottagningen öppnar 2 timmar före målgångstid
All invägning görs i hamnen i centrala Arjeplog torsdag och fredag klockan 17.30 samt lördag klockan 16.30.
Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng per kilo.
Tävlingsjuryn: består av två representanter för tävlingsledningen Monica Andersson, Siv Lestander och 3 för de
tävlande. Juryn beslutar om eventuell uteslutning eller diskvalifikation. Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad
ska vara inlämnad före invägningens slut. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om
stickprovskontroll av båtar innan tävlingen.
Säkerhet: Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören rekommenderar starkt att deltagande
båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt
innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.
Kommunikation: Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen
påbörjas. Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon. För dom
som har VHF gäller kanal 72 under tävling .
Avblåsning av tävling Ev avblåsning av tävling sker via samtal/sms eller på VHF radio .Inom 15min ta en bild på
fiskbaljan och sms:a till tävlingsledare
Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad
skada på material eller människor.

ARJEPLOGS BÅT &TROLLINGKLUBB
Arrangerar för tjugoandra året
Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling
i Arjeplog den 29 juni – 2 juli 2023
Priser:
1:a pris 20 000 kronor till segrande lag
2:a pris 10 000 kronor
3:e pris 5 000 kronor
Dagligen 1 000 kronor i pris för största fisk .
Samt ett dignande prisbord/lottning
Anmälan:
Anmälan Team & Besättning sker på hemsidan i god tid för att underlätta för skrivandet av
startlistor OBS ! senast Tisdag kl:17.00 27/6 2023.
Ingen efteranmälan .

Tävlingsledare: Monica Andersson 070-3234773
Räddningsledare: Pär Degerfalk 070-5128730
Sjösättning, start och målgång:
Skeppsviken i centrala Arjeplog.
Tävlingsområde:
Hornavan utom avlysta områden.
Information om avlysta områden finns i mappen som ni får under kaptensmötet.
Bryggplatsansvarig under tävlingen
Monica Andersson Mail : monica67andersson@gmail.com
sms 0703234773 el messenger Bokning från 15/5
Gästplatser tillgängliga från måndag 26/6 – 2/7

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLM) följer i princip de regler som används vid trolling-
SM och andra större tävlingar

Kommentarer inaktiverade.