AM2019

Del 6 Hornavan 24 augusti
& medlemsmöte

Här några bilder från dagen ,Grattis till dagens delseger Team Bergsviken 2:a Team Widman 3:a team Silverminken . Och stort grattis till Team Silverminken till segern i Arjeplogs Mästerskapet 2019 ,grattis även till 2:an Team Bergsviken & 3:an Team Knabben. (väntar på totallistan så den kommer nog vad det lider )

 

 

 

 

Info & regler längre ner på sidan

 

Del 1 Hornavan 14-15 juni C&R   ABOT startkort

C&R  på Hornavan 14/6 med start 17,00 –målgång 15/6 kl 17,00

Fisk ska fotas med öppen/ovikt stjärtfena på måttbräda.
Uppenbart dödad fisk räknas inte
Poängberäkning enl förutbestämd tabell.

Eftersom detta är C/R så hoppas vi att den går under ärlighetens flagga.

Samt att vi fiskar med all respekt för fisken och
hanterar den varsamt innan återutsättning

Måttbräda finns att kvittera ut ,  Monica Andersson 070-3234773 eller Siv Lestander 070-5764929   fixar detta .
Om brädorna ej skulle räcka till antalet löser vi det eftersom dom inte finns i obegränsat antal.
Har ni egen godkänd mätbräda så får ni bara ett startnummer.
Övrigt så gäller de ordinarie reglerna för Arjeplogsmästerskapen

Del 2 Hornavan 13 juli  ABOT startkort

Hornavan  med  start 07,00 –målgång kl 17,00

Del 3 Tjeggelvasträffen 27 juli  avgift löses på plats

Del 4 Storavan 3 augusti      avgift löses på plats

 

 

 

Del 5 Hornavan 10 augusti

 

 

 

 

 

Del 6 Hornavan 24 augusti
& medlemsmöte

Hornavan  med  start 07,00 –målgång kl 17,00

 

Hela familjen är välkommen att delta i våra evenemang. Årligen arrangeras Arjeplogsmästerskapet som består av 6 deltävlingar. Tävlingarna genomförs i en gemytlig anda, med mycket enkla regler, där man inte ”måste” en massa saker, utan istället träffas och utbyter tips och erfarenheter, fiskar och har trevligt tillsammans.

Vid dessa tävlingar får man gå i land och själv välja när man startar eller slutar inom angiven tidsintervall.

 • Deltagare i Arjeplogsmästerskapen i trolling måste vara medlemmar i Arjeplogs Båt & Trollingklubb. Gästfiskare tillåts men räknas inte in i slutreultatet.
 • Max tre ädelfiskar, röding / lax / laxöring, får vägas in vid varje deltävling
 • I tävlingarna räknas endast ädelfisk som är minst 45 cm lång med öppen/ovikt stjärtfena
 • Max 10 spön/beten får användas vid Arjeplogs-mästerskapet i Hornavan. Bestämmelsen om antal fisk som max får fånga regleras enligt de bestämmelser som gäller i de sjöar som tävlingarna hålls, detta återfinns på fiskekortet som tävlande själva löser.
 • Den sammanlagda poängen från de tre bästa deltävlingsresultaten räknas för totalseger. Vid lika poäng avgör sammanlagd vikt.
 •  Total 1:a  5000:-  2:a  3000:-   3:a  1000:-
  • Poängberäkningen är 20 poäng per invägd godkänd fisk samt 10 poäng per kilo.
  • Segrare i varje deltävling med flest poäng vinner ett presentkort på femhundra kronor
 • Vid varje deltävling gäller startkortet även som lott för samtliga deltagare. Denna lott ska lämnas in efter avslutad tävling där teamnamn eller innehavare anges på lotten. Vinsten utgörs av ett presentkort på femhundra kronor och dragning sker efter det att segrare i deltävlingen utsetts. Innehavaren av startkortet/lotten eller teamets representant måste vara närvarande vid prisutdelningen, annars dras ny vinnare. OBS max 3 lotter/Team och tävling kan lämnas in .
 • Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning
 • Startkort per deltävling : 100 kr för medlem , 150 kr för gästtävlare
 • Fiskekort:  Stora Sjöarna : www.storasjoarna.se             Arjeplogskortet : www.natureit.se       fiskekort finns även hos Gk:s Fiske, Turistbyrån, Intersport A-jaur , Granns Järn , Slagnäs Camping

 

Kommentarer inaktiverade.