Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021

Under verksamhetsåret 2021 kommer följande aktiviteter företas.

Styrelsen ska under perioden ha minst 8 protokollförda sammanträden, dessutom i samband med planering av tävlingar ha ett antal informella sammanträden.

Sex deltävlingar i klubbmästerskapet ,Även Tjeggelvasträffen och Gullöns tävling  ingår i klubbmästerskapet samt Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling  .

Sjösättning och upptagning av bryggorna samt underhåll av dessa.

Uppsättning av en ny  informationsskylt vid hamnen.

Upprätthålla kontakten med Arjeplogs kommun och Argentis ang översiktplanen på hamnen

Våra ambitioner är att kunna förbättra fisket i våra sjösystem, och långsiktigt bedriva rätt fiskvårdande åtgärder.

Kommentarer inaktiverade.