Öppna Lapplandsmästerskapet 2022

ÖLM 2022
•Livesändning vid invägningen
•öl/mattält 
•1:a pris 20000 :-
•2:a pris 10000:-
•3:e pris   5000:-
Överraskningspriser kommer att lottas ut
Största öring(Widmans ) 5000:-
Största röding ( HS Montage )  5000:-
Största fisk varje dag  (ABOT)     1000:-
Lotteri på Kniven (pengarna går till: När cancern drabbar en mamma)

Regler:

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLM) följer i princip de regler som används vid trolling- SM och andra större tävlingar.

Kaptensmöte, start och målgång: Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag skall delta.

                      Kaptensmöte    start         målgång        invägning

Torsdag        07.00              08.00        17.00            17.30

Fredag          07.00            07.30           17.00           17.30

Lördag          07.00           07.30            16.00          16.30

Tävlingstid startas och avslutas med signalskott. Fyra timmar räknas som hel dag och fullständig tävling.

Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även skall informeras om behov av assistans.

Startbrickor utlämnas vid skepparmöte.

En bricka fästs på fångstpåsen (ÖLM:s utdelade påse) som överlämnas till ÖLM:s funktionär vid ångbåtsbryggan efter målgång innan båten förtöjs .

Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför start/mållinje.

En bricka hängs upp på tavlan vid scenen, om ingen fisk har fångats hängs bägge brickorna upp på tavlan vid scenen. Senast 30 min efter avslutad tävlingstid

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen beslutar om övriga passagerare. Det är förbjudet att landstiga under pågående tävling.

Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön och tio beten, det är också tillåtet att använda både djupparavan och sidoparavan.

Max 10 spön/rullar får finnas i båten . OBS : Pulkor ska ha flagga

Betesfisk:

Förutom det tidigare förbudet mot att använda levande fisk som bete regleras nu även användandet av döda beten. De måste vara fångade i samma vattenområde som de sedan används som bete i. Jordbruksverkets nya regler gäller från och med januari 2015.

Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs. släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara krokad i munnen. Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45 cm med ovikt / öppen stjärtfena för öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och registreras i samband med invägningen.

Fiskmottagningen öppnar 2 timmar före målgångstid

All invägning görs i hamnen i centrala Arjeplog torsdag och fredag klockan 17.30 samt lördag klockan 16.30.

Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng per kilo.

Tävlingsjuryn: består av två representanter för tävlingsledningen Ingemar Marklund, Siv Lestander och 3 för de tävlande. Juryn beslutar om eventuell uteslutning eller diskvalifikation. Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad ska vara inlämnad före invägningens slut. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om stickprovskontroll av båtar innan tävlingen.

Säkerhet: Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören rekommenderar starkt att deltagande båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.

Kommunikation: Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen påbörjas. Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon. För dom som har VHF gäller kanal 72 under tävling .

Avblåsning av tävling Ev avblåsning av tävling sker via samtal/sms eller på VHF radio .Inom 15min ta en bild på fiskbaljan och sms:a till tävlingsledare

Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.

Arjeplogs Båt &Trollingklubb

Anmälan:

All anmälan Team & Besättning skickas till olm@arjeplogstrollingklubb.com i god tid för att underlätta för skrivandet av startlistor OBS ! senast Tisdag kl:17.00 28/6 2022.

Ingen efteranmälan .

Deltagaravgift:

800 kronor per båtlag , betalas till bankgiro 5297-0761 eller  Swish:a på nr 123 528 9947

OBS – Ange ert Teamnamn vid inbetalning.

OBS – Minst två och högst tre fiskande deltagare.

Tävlingsledare:

Ingemar Marklund 070-3252821

Räddningsledare:

Peter Widman 070-6861161

Sjösättning, start och målgång:

Skeppsviken i centrala Arjeplog.

Tävlingsområde:

Hornavan utom avlysta områden.

Information om avlysta områden finns i mappen.

Bryggplatsansvarig under tävlingen Monica Andersson

Från och med 16/5 kan ni höra av er till mej ang båtplatser under ölm! Skicka sms 0703234773 eller på messenger! Vi ska försöka hitta platser åt alla!
Meddela om ni kan gå in i båten framifrån!

Mail : monica67andersson@gmail.com sms 0703234773 el messenger

Gästplatser tillgängliga från måndag 27/6 – 3/7

Kvällsaktiviteter: info kommer senare

Kommentarer inaktiverade.