Avgifter

Avgifter för 2024 är

Medlemsavgiften

200 kronor för enskild medlem

300 kronor för familjekort*.
(* Familjekort betyder med make/maka/sambo samt barn under 16 år)

Båtplatser ska vara betalda innan 30/4

Komihåg att betala både medlemsavgift och båtplats .

V26 avstå bryggplats = halvavgift lilla & stora

A & B Bryggan 1100 Kr

C Bryggan 800 Kr

Startkort till Arjeplogsmästerskapet finns att beställa hos  Siv  eller köpa hos  GK:s Fiske

Start per deltävling : medlem 100 kr     ej medlem 150 kr

Avgiften sätter du in på föreningens bankgiro: 5297-0761 eller via Swish på nr 123 528 9947.
så kommer ditt startkort med posten.
Ange namn, adress, postadress och telefonnummer/mobilnummer på inbetalningen.
Om Du betalar via Internet går det bra att mejla kompletteringarna om allt ej ryms på betalningen.

Medlemmar lämna gärna e-mail adress till vår kassör Siv . E-posta till: Siv Lestander

Fiskekort:  

Stora Sjöarna :

Gk:s Fiske, Turistbyrån, OK Arjeplog, Intersport A-jaur , Granns Järn , Slagnäs Camping

Fiskekort Internet dygnet runt  på  www.storasjoarna.se 

Arjeplogskortet:

arjeplogskortet  

 Fiskekort Internet dygnet runt  på   www.natureit.se       

Kommentarer inaktiverade.