AM2017

 

 

Inför C & R Tävlingen Lördag 12/8
Invägning/Uppvisning av bilder

cr  PDF

Kompletterandereglergällande CR tävling på Hornavan 12 aug 2017 docx

 

Bilder AM del 3

2:a Ro Riv Trolling , 1:a F4F lag2 , 3:a Swedok

 

Malmis  , Amatörerna

Bilder AM del 2

 

 

 

 

Hela familjen är välkommen att delta i våra evenemang. Årligen arrangeras Arjeplogsmästerskapet som består av 5deltävlingar. Tävlingarna genomförs i en gemytlig anda, med mycket enkla regler, där man inte ”måste” en massa saker, utan istället träffas och utbyter tips och erfarenheter, fiskar och har trevligt tillsammans.

Vid dessa tävlingar får man gå i land och själv välja när man startar eller slutar inom angiven tidsintervall.

 • Deltagare i Arjeplogsmästerskapen i trolling måste vara medlemmar i Arjeplogs Båt & Trollingklubb. Gästfiskare tillåts men räknas inte in i slutreultatet.
 • Max tre ädelfiskar, röding / lax / laxöring, får vägas in vid varje deltävling
 • I tävlingarna räknas endast ädelfisk som är minst 45 cm lång med hopvikt stjärtfena
 • Max 10 spön/beten får användas vid Arjeplogs-mästerskapet i Hornavan. Bestämmelsen om antal fisk som max får fånga regleras enligt de bestämmelser som gäller i de sjöar som tävlingarna hålls, detta återfinns på fiskekortet som tävlande själva löser.
 • Den sammanlagda poängen från de tre bästa deltävlingsresultaten räknas för totalseger. Vid lika poäng avgör sammanlagd vikt.
 •  Total 1:a  5000:-  2:a  3000:-   3:a  1000:-
  • Poängberäkningen är 20 poäng per invägd godkänd fisk samt 10 poäng per kilo.
  • Segrare i varje deltävling med flest poäng vinner ett presentkort på femhundra kronor
 • Vid varje deltävling gäller startkortet även som lott för samtliga deltagare. Denna lott ska lämnas in efter avslutad tävling där teamnamn eller innehavare anges på lotten. Vinsten utgörs av ett presentkort på femhundra kronor och dragning sker efter det att segrare i deltävlingen utsetts. Innehavaren av startkortet/lotten eller teamets representant måste vara närvarande vid prisutdelningen, annars dras ny vinnare. OBS max 3 lotter/Team och tävling kan lämnas in .
 • Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning
 • Startkort per deltävling : 100 kr för medlem , 150 kr för gästtävlare
 • Fiskekort:  Stora Sjöarna : www.storasjoarna.se             Arjeplogskortet : www.natureit.se       fiskekort finns även hos Gk:s Fiske, Turistbyrån, OK Arjeplog, Intersport A-jaur , Granns Järn , Slagnäs Camping
 • Datum för sommarens deltävlingar i Arjeplogsmästerskapet:
 • 1 deltävling  på Hornavan 16/6 med start 17,00 –målgång 17/6 kl 17,00 3 deltävlingar på  Hornavan  med start kl 07.00 –målgång 17.00      15/7,  C&R 12/8,  26/8,  
 • 1 på Tjeggelvas 29/7  (startavgift på plats)      

Kommentarer inaktiverade.