Miljö/Natur

En nedskräpad plats drar till sig allt mer skräp. Ta med skräpet hem!

Här finns det dokument från vattenprov i Hornavan (PDF-fil)

Internationella miljöregler för nya båtmotorer är på gång.

Men fortfarande dominerar föroreningarna från utombordare som redan finns.

Alla vi som kör vanliga 2-taktssnurror har ett särskilt ansvar för att miljöanpassa våra motorer och använda dem på rätt sätt.

Här hittar du några tips på hur du miljötrimmar din båtmotor.

En hel del kan du göra själv, resten kan serviceverkstäder hjälpa dig med.

Några av punkterna är aktuella endast för 2-taktare, övriga gäller även 4-taktare och dieselmotorer:

Propellen ska vara i bra skick, helt oskadad och anpassad till båten.

Rådfråga gärna en expert.

Riggvinkeln, motorns lutning mot akterspegeln, ska vara anpassad efter båtens belastning.

Tändstiften och brytarspetsar ska vara rätt justerade. Byt gärna ofta.

Bränslefilter, fördelardosa och tändkablar ska vara rena och hela.

Ställskruvar och reglage ska vara rätt inställda.

Använd utombordsolja av hög kvalitet som är biologiskt nedbrytbar. Blanda snålt!

Använd växelhusolja av hög kvalitet. Byt ut den varje höst.

Använd miljöklassad bensin och helst alkylatbensin till småsnurror.

Undvik bränslespill vid tankning.

Undvik tomgångskörning.

Miljöanpassa din båt
Miljötrimma båten

Du kan minska 2-taktarens belastning på miljö och hälsa genom att blanda drivmedlet med en miljöanpassad biologiskt lättnedbrytbar motorolja. Du kan också byta ut bensinen mot det renare drivmedlet alkylatbensin som avger betydligt renare avgaser.

Nyare motor bättre

Generellt sett är en 4-takters båtmotor ett mer miljöriktigt val jämfört med en äldre 2-taktare eftersom 2-taktsmotorn har en sämre förbränning och släpper ut cirka 30 procent av bränslet oförbränt. Bränsleresterna innehåller dessutom en mängd olika gifter som är skadliga för både människor och miljö. En del nya 2-taktare använder sig av en ny teknik, s k direktinsprutning, som gör att avgaserna blir renare och att man inte behöver blanda olja i bränslet, men tekniken finns bara i vissa modeller.

Miljöanpassade hushållskemikalier

Till sjöss gäller det att först och främst välja miljömärkta produkter när det är möjligt. Vad du väljer är av stor betydelse för miljön, eftersom båtens disk-, bad- och tvättavlopp går orenat direkt ut i havet. Du kan också bidra till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav genom att välja fosfatfria produkter. Svanen och Bra Miljöval är två godkända miljömärken för hushållskemikalier.

Naturvårdsverket om Allemansrätten

http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/

Kommentarer inaktiverade.