ÖLM2023

Arjeplogs Båt &Trollingklubb

Arrangerar för tjugoandra året

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling

i Arjeplog den 29 juni – 2 juli 2023

Eftersnack & tack !

Arjeplogs Båt & Trollingklubb arrangerade för Tjugoandra året i rad

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling, en av Norrlands största fiskeevenemang. Som traditionen bjuder hölls tävlingen under tre fantastiska och intensiva dagar i Arjeplog helgen efter midsommar, 29Juni-1Juli.

Det blev åter igen en härlig tävling med ett stort prisbord till förväntansfullt tävlande 54 ekipage, 135 deltagande tävlande och många entusiastiska åskådare såg invägningen via livesändningen.

Såväl tävlande som åskådare/via livesändning höll noga kontroll på hur tävlingen avlöpte vid invägningen vid skeppsviken/båthamnen varje dag.

Totalt fångades 151 fiskar (snittvikt 1,55 kg/fisk) med en sammanlagd vikt av 234,8 kg.

Årets vinnare, Team Tybert/Malmis David Svensson, Kristian Sundström, Jonathan Fjällman

vann med sina 11 fina fiskar med en totalvikt på 16,558 kg vilket gav en slutpoäng på 385,58.

Största fisk under tävlingen var en öring på 7.19 kg som fångades av Team AOAW.

En fantastisk avslutning på en härlig tävling!

 

Ett mycket STORT och varmt tack till Er som via Er insats som sponsor möjliggjorde dessa helt fantastiska dagar under Öppna Lapplandsmästerskapet i Trolling 2023.

Ert namn, likväl som övriga sponsorers, fanns tydligt anslagna och visades på en skärm på den scen som användes för aktiviteterna.

Istället för att skicka Årets tackdiplom till våra sponsorer så skänker vi 50 kr/per sponsor till inköp av filéad abborre som skänks till äldreomsorgen och skickar ut ett info blad och några bilder med mail .

 

Intäkterna från Lotteriet: 30.000 går till fonden för Arjeplogs ungdom

70 kg filéer av öring o röding skänktes till äldreboendet i Arjeplog !

Vi ser nu fram emot nästa års tävlingar och hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

Förutom Lapplandsmästerskapet i trolling genomförs också Arjeplogsmästerskapet årligen med 6 deltävlingar.

 

Bilder & resultaten finns på vår hemsida: www.arjeplogstrollingklubb.com

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Monica Andersson

Ordförande i Arjeplogs Båt & Trollingklubb

1:a Team Tybert/Malmis

2:a Team Bottennappet

3:a Team North Western

 

 

Priser:

1:a pris 20 000 kronor till segrande lag

2:a pris 10 000 kronor

3:e pris 5 000 kronor

Dagligen 1 000 kronor i pris för största fisk .

Samt ett dignande prisbord/lottning

 

 

 

Regler:

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLM) följer i princip de regler som används vid trolling- SM och andra större tävlingar.

Kaptensmöte, start och målgång: Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag skall delta.

Kaptensmöte start målgång invägning

Torsdag 07.00 08.00 17.00 17.30

Fredag 07.00 07.30 17.00 17.30

Lördag 07.00 07.30 16.00 16.30

Tävlingstid startas och avslutas med signalskott. Fyra timmar räknas som hel dag och fullständig tävling.

Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även skall informeras om behov av assistans.

Startbrickor utlämnas vid skepparmöte.

En bricka fästs på fångstpåsen (ÖLM:s utdelade påse) som överlämnas till ÖLM:s funktionär vid ångbåtsbryggan efter målgång innan båten förtöjs .

Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför start/mållinje.

En bricka hängs upp på tavlan vid scenen,om ingen fisk har fångats hängs bägge brickorna upp på tavlan vid scenen. Senast 30 min efter avslutad tävlingstid

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen beslutar om övriga passagerare. Det är förbjudet att landstiga under pågående tävling.

Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön och tio beten, det är också tillåtet att använda både djupparavan och sidoparavan.

Max 10 spön/rullar får finnas i båten . OBS : Pulkor ska ha flagga

Betesfisk:

Förutom det tidigare förbudet mot att använda levande fisk som bete regleras nu även användandet av döda beten. De måste vara fångade i samma vattenområde som de sedan används som bete i. Jordbruksverkets nya regler gäller från och med januari 2015.

Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs. släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara krokad i munnen. Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45 cm med ovikt / öppen stjärtfena för öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och registreras i samband med invägningen.

Fiskmottagningen öppnar 2 timmar före målgångstid

All invägning görs i hamnen i centrala Arjeplog torsdag och fredag klockan 17.30 samt lördag klockan 16.30.

Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng per kilo.

Tävlingsjuryn: består av två representanter för tävlingsledningen Monica Andersson, Siv Lestander och 3 för de tävlande. Juryn beslutar om eventuell uteslutning eller diskvalifikation. Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad ska vara inlämnad före invägningens slut. Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om stickprovskontroll av båtar innan tävlingen.

Säkerhet: Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören rekommenderar starkt att deltagande båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.

Kommunikation: Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen påbörjas. Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon. För dom som har VHF gäller kanal 72 under tävling .

Avblåsning av tävling Ev avblåsning av tävling sker via samtal/sms eller på VHF radio .Inom 15min ta en bild på fiskbaljan och sms:a till tävlingsledare

Ansvar: Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.

Kommentarer inaktiverade.