Regler o information

ARJEPLOGS BÅT & TROLLINGKLUBB

Arrangerar för tjugotredje året

Öppna Lapplandsmästerskapet samt SM i trolling

i Arjeplog den 27-29/6 2024

Priser:

1:a pris 20 000 kronor till segrande lag

2:a pris 10 000 kronor

3:e pris 5 000 kronor

Dagligen 1 000 kronor i pris för största fisk .

Samt ett dignande prisbord/lottning

Anmälan:  Öppnar 1/4

ÖLM 800kr/lag

Deltagande i SM +300kr (+ Medlem i Sportfiskarna = krav)

Anmälan Team & Besättning sker genom info på hemsidan i god tid för att
underlätta för skrivandet av startlistor.

OBS ! senast Tisdag kl:17.00 25/6 2024.

Ingen efteranmälan .

Tävlingsledare: Monica Andersson 070-3234773

Räddningsledare: Pär Degerfalk 070-5128730

Sportfiskarnas representant Kalle Abresparr 070-1911057

Sjösättning, start och målgång:

Skeppsviken i centrala Arjeplog.

Tävlingsområde:

Hornavan utom avlysta områden.

Information om avlysta områden finns i mappen som ni får under
kaptensmötet.

Bryggplatsansvarig under tävlingen

Jens Enqvist

sms 0705780468 el messenger Bokning från 15/5

Avgift i år 100kr /båtplats. OBS ! i ordning i mån av plats

Gästplatser tillgängliga från måndag 24/6 16.00

Regler:

Öppna Lapplandsmästerskapet i trolling (ÖLM) följer i princip de regler
som används vid trolling- SM och andra större tävlingar.
Kaptensmöte hålls varje morgon i Skeppsviken där minst en deltagare i varje båtlag skall delta.

Kaptensmöte    start      målgång      invägning

Torsdag           07.00                    08.00        17.00              17.30

Fredag            07.00                    07.30        17.00              17.30

Lördag            07.00                    07.30        16.00              16.30

Tävlingstid startas och avslutas med signalskott. Fyra timmar räknas som
hel dag och fullständig tävling.

Vid haveri ska Tävlingsledningen omedelbart kontaktas som då även
skall informeras om behov av assistans.

Startbrickor utlämnas vid skepparmöte.

En bricka fästs på fångstpåsen (ÖLM:s utdelade påse) som överlämnas
till ÖLM:s funktionär vid ångbåtsbryggan efter målgång innan båten förtöjs .

Vid kö för avlämning skall båten befinna sig innanför start/mållinje.

En bricka hängs upp på tavlan vid scenen, om ingen fisk har fångats
hängs bägge brickorna upp på tavlan vid scenen. Senast 30 min efter avslutad tävlingstid

Antal fiskande deltagare per båtlag: Minst två och högst tre. Tävlingsledningen
beslutar om övriga passagerare. Det är förbjudet att landstiga under pågående tävling.

Spön och beten: Ovan och nedanför odlingsgränsen tillåts tio spön
och tio beten, det är också tillåtet att använda både djupparavan och sidoparavan.

Max 10 spön/rullar får finnas i båten . OBS : Pulkor ska ha flagga

Betesfisk:

Förutom det tidigare förbudet mot att använda levande fisk som
bete regleras nu även användandet av döda beten.

De måste vara fångade i samma vattenområde som de sedan används
som bete i . Enl.Jordbruksverkets  regler gäller från och med januari 2015.

Fisk: All inlämnad fisk skall vara fångad genom trolling, dvs.
släpfiske från båt med sportfiskeutrustning. Fisken skall vara krokad i munnen.

Godkända fiskar är, lax, laxöring och rödingfiskar. Minimimåttet är 45
cm med ovikt / öppen stjärtfena

för öring och lax och 45 cm för röding. Varje båtlag får väga in
max sex fiskar per dag. All fisk skall vägas, mätas och registreras i samband med invägningen.

Fiskmottagningen öppnar 2 timmar före målgångstid

All invägning görs i hamnen i centrala Arjeplog torsdag och fredag
klockan 17.30 samt lördag klockan 16.30.

Poängberäkning: Godkänd fisk ger 20 poäng per fisk samt 10 poäng
per kilo.

Tävlingsjuryn:

Består av två representanter för tävlingsledningen Monica Andersson, Siv Lestander och 3 för de tävlande.

Juryn beslutar om eventuell uteslutning eller diskvalifikation.

Eventuell protest skall skriftligen och undertecknad ska vara inlämnad före invägningens slut.

Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Juryn kan besluta om stickprovskontroll
av båtar innan tävlingen.

Säkerhet:

Mobiltelefon obligatorisk, nummer lämnas vid anmälan. Arrangören
rekommenderar starkt att deltagande båtlag verkar för att tävlingen genomförs på ett säkert och sportsmannamässigt sätt. Flytplagg bör bäras och varje båt innehålla
nödutrustning såsom brandsläckare, nödraketer och relevant navigationsutrustning.

Kommunikation:

Varje båt är skyldig att medföra mobiltelefon vars nummer
lämnas till tävlingsledningen innan tävlingen påbörjas.
Eventuell avlysning av tävling beslutas av juryn och meddelas vid kaptensmöte eller via mobiltelefon.

För VHF gäller kanal 72 under tävling .

Avblåsning av tävling Ev avblåsning av tävling sker via samtal/sms eller
på VHF radio . Inom 15min efter avblåst tävlingsdag ta en bild på fiskbaljan
och sms:a till tävlingsledare för att infångad fisk ska räknas in i tävlingen.

Ansvar:

Deltagande sker på egen risk och tävlingsledningen och Arjeplogs Båt & Trollingklubb har inget ansvar för vållad skada på material eller människor.

 

Kommentarer inaktiverade.